20. 04. 2016 Наслови

Обавештење о измени Обрасца захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Обавештење о измени Обрасца захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Измењен је Образац захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености ...

детаљније

21. 03. 2016 Наслови

Прописи, директиве и стандарди на једном месту

Прописи, директиве и стандарди на једном месту

Национални прописи који упућују на српске стандарде од сада се могу наћи на једном месту – на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије ...

детаљније

17. 03. 2016 Законодавне новине

Објављен Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

Објављен Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 16/16 од 26. фебруара 2016. године објављен је Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима ...

детаљније

14. 03. 2016 Наслови

Објављен Списак српских стандарда у области ЛЗО

Објављен Списак српских стандарда у области ЛЗО

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 19/16 од 2. марта 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме ...

детаљније

11. 03. 2016 Наслови

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11)

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11)

У Министарству привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета, дана 23. фебруара 2016. године одржан је округли сто, односно консултативни састанак, на тему примене Правилника ...

детаљније

11. 03. 2016 Законодавне новине

Објављени нови правилници у области безбедности нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности

Објављени нови правилници у области безбедности нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и Правилник о електромагнетској компатибилности објављени су у „Службеном гласнику РС” ...

детаљније

04. 03. 2016 Наслови

Дирекција за мере и драгоцене метале надлежна за послове овлашћивања тела за обављање послова оверавања мерила

Дирекција за мере и драгоцене метале надлежна за послове овлашћивања тела за обављање послова оверавања мерила

Обавештавамо подносиоце захтева за овлашћивање послова оверавања мерила и овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила да је од 4. марта 2016. године када је ступио ...

детаљније

03. 03. 2016 Наслови

Објављен Закон о метрологији

Објављен Закон о метрологији

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о метрологији ...

детаљније

03. 03. 2016 Наслови

Објављен Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала

Објављен Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала ...

детаљније

26. 02. 2016 Наслови

Укинута наредба о обавезном атестирању плоча иверица

Укинута наредба о обавезном атестирању плоча иверица

Министар привреде донео је Наредбу о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство из 1983. године ...

детаљније