24. 06. 2016 Наслови

Објављен нови Правилник о безбедности машина

Објављен нови Правилник о безбедности машина

Правилник о безбедности машина објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 58/2016 од 22. јуна 2016 ...

детаљније

17. 06. 2016 Наслови

Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“

Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“

У Привредној комори Србије одржан Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“ ...

детаљније

17. 06. 2016 Наслови

Пета балканска конференција о стандардизацији

Пета балканска конференција о стандардизацији

У Београду је 14. јуна 2016. отворена Пета балканска конференција о стандардизацији на тему "Одрживост националних тела за стандардизацију" ...

детаљније

10. 06. 2016 Наслови

Обавештење о измени Обрасца захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Обавештење о измени Обрасца захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Измењен је Образац захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености ...

детаљније

09. 06. 2016 Наслови

Објављен нови Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

Објављен нови Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 48/16, од 25. маја 2016. године објављен је нови Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа ...

детаљније

21. 03. 2016 Наслови

Прописи, директиве и стандарди на једном месту

Прописи, директиве и стандарди на једном месту

Национални прописи који упућују на српске стандарде од сада се могу наћи на једном месту – на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије ...

детаљније

17. 03. 2016 Законодавне новине

Објављен Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

Објављен Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 16/16 од 26. фебруара 2016. године објављен је Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима ...

детаљније

14. 03. 2016 Наслови

Објављен Списак српских стандарда у области ЛЗО

Објављен Списак српских стандарда у области ЛЗО

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 19/16 од 2. марта 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме ...

детаљније

11. 03. 2016 Наслови

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11)

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11)

У Министарству привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета, дана 23. фебруара 2016. године одржан је округли сто, односно консултативни састанак, на тему примене Правилника ...

детаљније

11. 03. 2016 Законодавне новине

Објављени нови правилници у области безбедности нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности

Објављени нови правилници у области безбедности нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и Правилник о електромагнетској компатибилности објављени су у „Службеном гласнику РС” ...

детаљније