Чланови


У складу са Одлуком о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији („Службени гласник РС“, број 79/2014), коју је Влада усвојила 24. јула 2014. године, образоване су преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији.

Овом Одлуком Министарство привреде именовано је за водећу институцију у Преговарачкој групи за кретање роба - 1. 

Чланови Преговарачке групе су, поред представника Министарства привреде и представници следећих органа и организација:

Министарства финансија;

Министарства трговине, туризма и телекомуникација;

Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

Министарства пољопривреде и заштите животне средине;

Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

Министарства рударства и енергетике;

Министарства здравља;

Министарства културе и информисања;

Министарства одбране;

Министарства унутрашњих послова;

Агенције за безбедност саобраћаја;

Агенције за лекове и медицинска средства;

Института за стандардизацију Србије;

Акредитационог тела Србије;

Дирекције за мере и драгоцене метале;

Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге;

Републичког секретаријата за законодавство и

Канцеларије за европске интеграције.