Законодавне новине

02. 07. 2024. Законодавне новине

Објављени нови Списакови српских стандарда из области ЛВД и ЕМЦ

У Службеном гласнику број 55/24 и 57/24 од 21. и 28. јуна 2024. године објављени су нови Спискови српских стандарда из области LVD и EMC, којим су преузети хармонизовани стандарди ...

13. 05. 2024. Законодавне новине

Потписани Споразуми о сарадњи у области акредитације

У Привредној комори Србије, 7. и 8. маја 2024. године, у организацији АТС, одржан скругли сто на тему актуелности у области акредитације, који је отворио в.д. помоћник министра ...

18. 04. 2024. Законодавне новине

„ACAA“ споразум

Влада донела Закључак којим се прихвата Извештај о потреби покретања иницијативе за потписивање Споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са ...

18. 04. 2024. Законодавне новине

Објављенo неколико правилника из области метрологије

Од јануара до априла 2024. године објављено је девет правилника из области метрологије ...

28. 12. 2023. Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању aутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету

У Службеном гласнику број 115/23 од 22. децембра 2023. године објављен је Правилник о оверавању aутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету ...

28. 12. 2023. Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању aутоматских дозирних вага

У Службеном гласнику број 115/23 од 22. децембра 2023. године објављен је Правилник о оверавању aутоматских дозирних вага ...

23. 11. 2023. Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива

У службеном гласнику број 96/23 од 2. новембра 2023. године објављен је Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које ...

30. 10. 2023. Законодавне новине

Нови правилници из области метрологије

У периоду од 13. до 27. октобра 2023. године објављено је пет правилника из области метрологије ...

20. 10. 2023. Законодавне новине

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала

У периоду од 20. октобра до 10. новембра 2023. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала (у даљем тексту ...

17. 10. 2023. Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању материјализованих мера дужине - мерила дужине опште намене

У службеном гласнику број 86/23 од 11. октобра 2023. године објављен је Правилник о оверавању материјализованих мера дужине - мерила дужине опште намене ...