Законодавне новине

11. 05. 2021. Законодавне новине

Донет Закон о изменама и допунама закона о акредитацији

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/21 од 10. маја 2021. године објављен је Закона о изменама и допунама Закона о акредитацији, који ступа на снагу 18. маја ...

11. 05. 2021. Законодавне новине

Закон о предметима од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/21 од 10. маја 2021. године објављен је Закон о предметима од драгоцених метала ...

27. 04. 2021. Законодавне новине

Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 41/21 од 23. априла 2021. године објављен је Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа ...

26. 04. 2021. Законодавне новине

Влада Републике Србије утврдила Предлога закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Влада Републике Србије је на седници одржаној 22. априла 2021. године, утврдила Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ...

19. 04. 2021. Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области лифтова

У службеном гласнику број 38/2021 од 16. априла 2021 године објављен је нови Списак српских стандарда из области лифтова којим су преузети хармонизовани стандарди из области ...

16. 04. 2021. Законодавне новине

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 37/21 од 14. априла 2021. године објављен је Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли ...

14. 04. 2021. Законодавне новине

Влада Републике Србије утврдила Предлог закона о предметима од драгоцених метала и Предлог закона о изменама и допунама закона о акредитацији

Влада Републике Србије је на седници одржаној 1. априла 2021. године, утврдила Предлог закона о предметима од драгоцених метала и Предлог закона о изменама и допунама закона ...

15. 03. 2021. Законодавне новине

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 20/21 од 10. марта 2021. године објављен је Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа ...

21. 01. 2021. Законодавне новине

Припремљен Водич за примену правилника о ЛЗО

Објављен је Водич за примену Правилника о личној заштитној опреми, који је усклађен са Водичом за примену Уредбе објављеним у ЕУ, у aприлу 2018. године ...

19. 01. 2021. Законодавне новине

Правилник о измени правилника о националним еталонима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени правилника о националним еталонима ...

Званично време Републике Србије

Анкете