Законодавне новине

Донета Уредба о начину признавања иностраних исправа о усаглашености

Влада је на седници одржаној 9. марта 2023. године донела Уредбу о начину признавања иностраних исправа о усаглашености

Влада је на седници одржаној 9. марта 2023. године донела Уредбу о начину признавања иностраних исправа о усаглашености.Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/2023 од 10. марта 2023. године, а ступила је на снагу 18. марта 2023. године.

Овом уредбом се детаљно уређује начин признавања иностраних исправа којим се потврђује усаглашеност производа са иностраним техничким прописом.

Ова уредба, којом се ближе уређују услови и процедуре признавања важења иностраних исправа у Републици Србији, представља даљи корак у имплементацији Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС“, број 49/21-у даљем тексту: Закон), ради обезбеђивања слободног протока робе и отклањања техничких препрека у трговини, у складу са одредбама  ТБТ споразума.