Законодавне новине

Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/22 од 26. августа 2022. године објављен је Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе

Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 95/22 од 26. августа  2022. године, и ступа на снагу 3. септембра 2022. године.

Даном ступања на снагу новог Правилника престаје да важи Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе  („Службени гласник РС”, број 33/10).