Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива

У службеном гласнику број 96/23 од 2. новембра 2023. године објављен је Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива.

Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива  објављен је у "Службеном гласнику РС", бр. 96/2023 од 2. новембра2023. године, ступио је  на снагу 10. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара2025. године.

 

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива, захтеви које уређај за точење горива  мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за уређај за точење горива.

Правилник можете преузети ОВДЕ.