Законодавне новине

Објављени нови Списакови српских стандарда из области ЛВД и ЕМЦ

У Службеном гласнику број 55/24 и 57/24 од 21. и 28. јуна 2024. године објављени су нови Спискови српских стандарда из области LVD и EMC, којим су преузети хармонизовани стандарди са референтне листе европских хармонизованих стандарда

У Службеном гласнику број 55/24од 21. јуна 2024. године објављен је нови Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности (EMC), којим су преузети хармонизовани стандарди са референтне листе европских хармонизованих стандарда.

Правилник о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, број 25/16 и 21/20) је праћен Списком српских стандарда из области ЕМЦ, а претходна верзија овог списка објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 37/19 од 31. маја 2019. године. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са последњим списком стандарда  са референтне листе европских хармонизованих стандарда.

 

У Службеном гласнику број 57/2024 од 28. јуна 2024. године објављен је нови Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (LVD), којим су преузети хармонизовани стандарди са референтне листе европских хармонизованих стандарда.

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС“, број 25/16 и 21/20)  је праћен Списком српских стандарда из области ЛВД, а претходна верзија овог списка објављена је у „Службеном гласнику РС”, бр. 37/19 од 31. маја 2019. године. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са последњим списком стандарда  са референтне листе европских хармонизованих стандарда.