Законодавне новине

Објављенo неколико правилника из области метрологије

Од јануара до априла 2024. године објављено је девет правилника из области метрологије

У претходном периоду у  "Службеном гласнику РС" објављено је 9 правилника из области метрологије и то:

  1.      У „Службеном гласнику Репубике Србије“ број 31/24 од 11. априла 2024. године објављен је Правилник о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење,примењује се од 1. јануара 2025. године;
  2.      У „Службеном гласнику Репубике Србије“  број 24/24 од  22. марта 2024. године објављен је Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за течности које се користе за прање ветробранског стакла, примењује се од 1. јануара 2025. године;
  3.      у „Службеном гласнику Репубике Србије“ број 19/24 од 13. марта 2024. године објављен је Правилник о оверавању медицинских термометара, а ступио је на снагу 21.марта 2024. године;
  4.      У „Службеном гласникуРепубике Србије“ 14/24 од 23. фебруара 2024.  године објављен је Правилник о оверавању анализатора издувних гасова, примењује се од 1. јануара 2025. године;
  5.      У „Службеном гласникуРепубике Србије“ 14/24 од 23. фебруара 2024.  године објављен је Правилник о оверавању мерила топлотне енергије, примењује се од 1. јануара 2025. године;
  6.      У „Службеном гласникуРепубике Србије“ 14/24 од 23. фебруара 2024.  године објављен је Правилник о оверавању бројила активне електричне енергије класе тачности А, B, C, 2, 1 и  0,5s, примењује се од 1. јануара 2025. године;
  7.      У „Службеном гласникуРепубике Србије“ 5/24 од 22. јануара 2024. године објављен је Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количинa течности које нису вода – уређаја за точење  течног нафтног гаса, примењује се од 1. јануара 2025. године;
  8.      У „Службеном гласникуРепубике Србије“ 5/24 од 22. јануара 2024. године објављен је Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном, примењује се од 1. јануара 2025. године;
  9.      У „Службеном гласнику Репубике Србије“ 4/24, од 19. јануара 2024. године објављен је Правилник о оверавању гасомера са меховима, примењује се од 1. јануара 2025. године.