Догађања

Отворен научно-стручни скуп ,,Систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност“

В.д. помоћника министра привреде у Сектору за квалитет и безбедност производа Миодраг Дуганџија, отворио је научно-стручни скуп ,,Систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност“ који се до 20. маја одржава на Копаонику.

У уводном обраћању на отварању престижног научно–стручног скупа, Дуганџија је изнео основне информације о текућим активностима и резултатима које је у области инфраструктуре квалитета остварило Министарство привреде као орган надлежан за креирање стратегије и спровођење политике развоја оцењивања усаглашености, стандардизације, акредитације и метрологије.

„Нагласио бих да је Министарство привреде, поред многих подстицаја привредницима, ове године по први пут издвојило средства за суфинансирање трошкова за услуге из области инфраструктуре квалитета. Реч је о Програму финансијске подршке под називом „Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа“ који је усвојен Уредбом из фебруара ове године. Укупна вредност ове субвенције за 2022. годину износиће 50 милиона динара“, рекао је Миодраг Дуганџија.

Према његовим речима, расположива средства ће се одобравати преко Развојне агенције Србије рефундацијом у висини од 40% односно 60% оправданих трошкова за спровођење поступака оцењивања усаглашености производа са захтевима српских и иностраних техничких прописа, за уређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента и  за набавку српских стандарда код Института за стандардизацију Србије.

„Циљ ове финансијске подршке је да привредници повећају степен коришћења стандарда током свих фаза пројектовања, производње и контроле производа као и да уреде своје пословне процес, односно свеукупно пословање према међународно признатим стандардима“, појаснио је Дуганџија.

Округли сто о плановима за даљи рад Савета за квалитет, који је Влада Републике Србије на предлог Министарства привреде основала у јануару 2022. године одржан је у среду, 18. маја.

„Задатак Савета је праћење и анализа спровођења активности у области инфраструктуре квалитета, давање мишљења и препорука, као и разматрање питања од значаја за развој и унапређење инфраструктуре квалитета па су током округлог стола размењена мишљења и дати предлози најеминентнијих стручњака у овој области који ће се касније разматрати на седницама Савета“, закључио је Миодраг Дуганџија.

У организацији Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије (АКСС), 24. Национални и 10. Међународни научно-стручни скуп под називом ,,Систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност“ одржава се од 18. до 20. маја 2022. године на Копаонику.

Званично време Републике Србије

Анкете