Догађања

Пројекат ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима

Радионица: Презентација финалног извештаја

У организацији Министарства привреде, у оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, дана 7. јула 2022. године, у Сектору за квалитет и безбедност производа, одржана је презентација финалног извештаја (методологија, релевантне перформансе за анализу, резултати анализе, резултати SWOT анализе и препоруке), након сачињавања  анализе именованих тела за оцењивање усаглашености.

Презентацију  је држала ескперт са пројекта Наталија Јовичић Зарић. 

Поред представника Министарства привреде, презентацији су присуствовали представници именованих тела за оцењивање усаглашености.