Догађања

Пројекат ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима

Радионица: Презентација финалног извештаја

У организацији Министарства привреде, у оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, дана 7. јула 2022. године, у Сектору за квалитет и безбедност производа, одржана је презентација финалног извештаја (методологија, релевантне перформансе за анализу, резултати анализе, резултати SWOT анализе и препоруке), након сачињавања  анализе именованих тела за оцењивање усаглашености.

Презентацију  је држала ескперт са пројекта Наталија Јовичић Зарић. 

Поред представника Министарства привреде, презентацији су присуствовали представници именованих тела за оцењивање усаглашености.

 

Званично време Републике Србије

Анкете