Догађања

Основан нови Савет за акредитацију

Законом о акредитацији „Службени гласник РС“, број 47/2021 прописано је да се у  АТС-у образује Савет за акредитацију, као саветодавно тело сачињено од истакнутих стручњака и научних радника из области које су значајне за обављање послова из надлежности АТС-а.

С тим у вези, Управни одбор Акредитационог тела Србије је на седници одржаној 11.08.2022. именовао председника Савета за акредитацију, као и нове чланове Савета за акредитацију.

Прочитајте вест на https://www.ats.rs/sr/vesti/2022/08/izabrani-novi-clanovi-saveta-za-akreditaciju