Догађања

Европска комисија поздравила напредак у преговарачким поглављима чијим радом руководи Министарство привреде

Одржан је састанак Пододбора за трговину, индустрију, царине и опорезивање на којем су представници Министарства привреде предвођени помоћником министра Николом Витасом успешно презентовали стање у области Слобода кретања робе (Поглавље 1) у процесу приступања Србије Европској унији.

На састанку су представници Министарства привреде представили актуелне активности у области Предузетништва и индустријске политике (Поглавље 20), укључујући и процес приватизације и спровођење реформе управљања привредним субјектима у власништву Републике Србије.

Разговарало се и о Билатералним инвестиционим споразумима, а представници Европске комисије поздравили су напредак у преговарачким поглављима чијим радом руководи Министарство привреде.

(Преузето са: https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/evropska-komisija-pozdravila-napredak-u-pregovarackim-poglavljima-cijim-radom-rukovodi-ministarstvo)