Догађања

Пројекат „Производ Инфо“

У среду, 14. јуна 2023. године у просторијама Министарства привреде одржан је завршни састанак тима за реализацију пројекта „Производ Инфо“ .

На састанку је укратко  представљена финална пројектна документација, реализоване активности и будући планови имајући у виду да је на основу Уговора о пружању услуге „Производ инфо“ - Израда пројектне документације са техничким спецификацијама за софтверско решење и хардверско-комуникациону инфраструктуру, са анализом стања и потреба, између Министарства привреде  и Key4S doo Београд, дана 7.6.2023. године  потписан  ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ документа „Производ-инфо Портал инфраструктуре квалитета“, којим се потврђује да су реализоване фаза 2. и 3. овог пројекта, док је ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ документа „ФАЗА 1: Прикупљање  информација и анализа постојећег стања“ је потписан у фебруару 2022. године.