Догађања

Радионица на тему потписивања ACAA споразума

Радионица на тему потписивања АCAA споразума и приступања ЕУ у вези са питањима оцењивања усаглашености, одржана је 28. септембра 2023. године у Београду.

Догађај је организовало Министарствo привреде (Сектор за квалитет и безбедност производа) уз подршку Привредне коморе Србије, под окриљем билатералне сарадње се Чешком Републиком.

Ово је један у низу догађаја одржан у оквиру пројекта „Аid for Trade “ („Подршка сектору инфраструктуре квалитета Србије у области оцењивања усаглашености индустријских производа према правилима ЕУ, у циљу потписивања АСАА споразума“).

Том приликом представљени су примери добре праксе из земаља чланица ЕУ који се могу применити у Републици Србији, као и потреба јачања административних капацитета и спремности институција инфраструктуре квалитета и именованих тела за оцењивање усаглашености за потписивање ACAA споразума.

Eксперт на одржаном догађају био је Miroslav Chloupek, из чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања (УНМЗ).  На догађају је учествовао и представник амбасаде Чешке Републике у Републици Србији.       

Радионици су присуствовали представници надлежних министарстава, именованих тела за оцењивање усаглашености, Привредне коморе Србије и институција инфраструктуре квалитета.

ACAA  (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) је Споразум о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа који има за циљ олакшавање приступа индустријских производа између ЕУ и земаља кандидата за чланство у ЕУ.