Догађања

Уручене награде ''Оскар квалитета'' за 2012. годину

Манифестација посвећена Светском дану квалитета и Европској недељи квалитета – ФОРУМ КВАЛИТЕТА И ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ 2012

Под покровитељством Министарства финансија и привреде и Министарства одбране Републике Србије, Фондација за културу квалитета и изврсност – FQCE и часопис «Квалитет и изврсност» у сарадњи са Привредном комором Србије организовали су – 5. и 6. новембра  2012. године стручни скуп и манифестацију посвећену Светском дану квалитета и Европској недељи квалитета – ФОРУМ КВАЛИТЕТА И ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ 2012.

У оквиру ове манифестације 7. новембра у Привредној комори Србије, уручене  су 18. пут по реду, националне награде за изузетне резултате постигнуте у унапређењу и развоју квалитета и пословне изврсности – „Оскар квалитета“. Награде је уручио господин Александар Љубић, државни секретар у Министарству финансија и привреде у име министра Млађана Динкића,  почасног председника жирија награде.

У категорији великих организација добитник Оскара квалитета је „Беохемија“ из Београда а у категорији малих и средњих предузећа предузеће „Украс“ из Великог Поповића. Више информација о овом догађају и осталим добитницима награда за поједине критеријуме изврсности могу се наћи на сајту Фондације за културу квалитета и изврсност.

Господин Љубић је честитао награђеним компанијама нагласивши да квалитет заузима кључно место на унапређењу пословања. Према његовим речима, Министарство финансија и привреде подстиче конкурентност привреде низом мера међу којима треба истаћи рад на стварању нормативне и институционалне основе за усаглашавање српске техничке регулативе са европским законодавством и праксом,  правилима Светске трговинске организације и унапређењем рада институција инфраструктуре квалитета (у областима: стандардизације, метрологије, акредитације и оцењивања усаглашености) чиме се стварају предуслови за несметан пласман српских производа на јединствено тржиште ЕУ, односно подизање нивоа конкурентности српске привреде у међународним размерама.

Према његовим речима, компаније које учествују у такмичењу за ово вредно признање кроз преиспитивање пословања у односу на кључне критеријуме награде ОСКАР КВАЛИТЕТА добијају веома добар алат за процену својих кључних перформанси у односу на захтеве тржишта, купце, партнере, запослене и друштво у целини, како би јасније могле сагледати могућности будућег развоја.

Господин Љубић је уручујући награде за пословну изврсност изнео и очекивања да ће национална награда за пословну изврсност представљати снажан мотивациони фактор свим привредницима да раде на унапређењу свог пословања чиме ће допринети развоју укупне климе за унапређење квалитета у нашој земљи.