Догађања

Водич за примену Правилника о личној заштитној опреми

Објављен Водич за примену Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11)

Водич је припремљен са циљем да помогне корисницима личне заштитне опреме, привредним субјектима  и свим другим заинтересованим странама на које се односи Правилник о личној заштитној опреми.

Водич не представља тумачење Правилника, већ је намењен заинтересованим странама са циљем да олакша његову примену. 

Урађен је у формату спремном за штампу и може се слободно преузети.

Планирано је редовно ажурирање Водича ради додавања информација о актуелним питањима.

Позивамо читаоце да доставе сугестије и коментаре на е-mail адресе: nikola.mirkovic@mfp.gov.rs и mile.mitrovic@mfp.gov.rs, како бисмо могли да их узмемо у обзир приликом припреме новог издања.

Текст водича можете преузети овде.