Догађања

Посета експерата Европске комисије и ЕПД

Унапређени стални дијалог и посете представника Европске комисије ради оцене стања у области слободног кретања робе 23. I 24. маја 2011. године

 

23. маја 2011. године одржан је састанак Унапређеног сталног дијалога са представницима Европске комисије на коме су представници Министарства економије и регионалног развоја, Дирекције за мере и драгоцене метале, Института за стандардизацију и Акредитационог тела Србије, представили активности и резултате остварене у циљу успостављања хармонизованих правила у области слободног кретања робе.  

Презентација Министарства економије и регионалног развоја. 

Представници Европске комисије посетили су Министарство економије и регионалног развоја и наведене кључне институције инфраструктуре квалитета и тржишног надзора 24. и 25. маја 2011. године. 

Циљ посете је оцена законодавства и институционалних капацитета за примену европских правила у области слободног кретања робе, а ради формирања мишљења о степену испуњености услоав у овој области за стицање статуса земље кандидата за чланство у ЕУ.

Посете су биле вема успешне и представници Директората за предузећа и индустрију Европске комисије уверили су се у висок ниво постигнутих резултата у успостављању институционалног и правног оквира за несметано кретање робе.