Догађања

Отворен форум квалитета и пословне изврсности у Привредној комори Србије

Јелена Поповић, помоћник министра привреде за инфраструктуру квлитета отворила Форум квалитета и пословне изврсности у Привредној комори Србије

Поводом обележавања Светског дана квалитета и европске недеље квалитета госпођа Јелена Поповић,  помоћник министра привреде, отворила  је у Привредној комори Србије традиционалну манифестацију коју већ више од две деценије организује Фондација за културу квалитета и изврсност и часопис „Квалитет и изврсност“ под називом ФОРУМ КВАЛИТЕТА и Пословне изврсности. Манифестација  се ове године одржава од  12-14 новембра  и у оквиру ње се на Светски дан квалитета (14. новмбра) додељују посебне награде за пословну изврсност „ОСКАР КВАЛИТЕТА“ и плакете за поједине елементе пословне изврсности најуспешнијим привредницима који су испунили сложене критеријуме награде.

Госпођа Поповић  је у свом излагању посебно нагласила значај ове манифрестација за размену искустава и актуелних информација о унапређењу квалитета и безбедбности производа и њиховом утицају на конкурентност привреде и наступ домаћих произвођача на европском и међународном тржишту. Такође је дала краћи преглед актуелних информација о раду о активностима Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства привреде, и посебно  нагласила  водећу улогу Сектора у преговорима са ЕУ у области слободног протока роба. У току излагања посебно је истакла  значај и улогу националне награде за пословну изврсност ОСКАР КВАЛИТЕТА, која је засована на моделу Европске награде за квалитет, за афирмацију изврсности у пословању уз уважавање интереса и сложених захтева тржишта, потрошача, произвођача и друштва.

Овакве манифестације, по речима госпође Поповић утичу позитиво на јачање свести о значају квалитета за пословни успех привредних субјеката и конкурентност привреде у целини.