Догађања

НОВА КАМПАЊА ОБУКА LVD, EMC и MD

Едукација привредних друштава и предузетника о примени нових техничких прописа из области електричне опреме ниског напона, електромагнетске компатибилности и безбедности машина

Едукација привредних друштава и предузетника о примени нових техничких прописа у наведеним областима обухвата актуелна питања на тему Декларације о усаглашености, Потврде о усаглашености, Техничке документације (у контексту Правилника), српског знака усаглашености и начину постављања знака, као и питања везаних за именована тела и признавање иностраних исправа о усаглашености.

Програм семинара

Термини и контакти

Презентације са семинара:

1. ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ КАО ВРСТА ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА СА ЗАХТЕВИМА ИЗ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, Душан Вучковић

2. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ КАО ВРСТА ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА СА ЗАХТЕВИМА ИЗ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, Душан Вучковић

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕ ПРОИЗВОДА, Зоран Бакић

4. УЛОГА ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ, Никола Мирковић

5. ПРИЗНАВАЊЕ ВАЖЕЊА ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ У РС, Никола Мирковић