Догађања

Радионица о безбедној употреби хемикалија

Организована дводневна радионица за привреднике, на тему примене прописа у области хемикалија који су од значаја за безбедност производа на тржишту

Министарство привреде и Министарство пољопривреде и заштите животне средине су, у сарадњи са Привредном комором Србије, кроз Твининг пројекат „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији“, који се спроводи у сарадњи са конзорцијумом из Чешке (CMI, UNMZ, CAI) организовали дводневну радионицу за привреднике, на тему примене прописа у области хемикалија који су од значаја за безбедност производа на тржишту. Радионица је одржана 26. и 27. септембра у Привредној комори Србије.

Ова област је значајна, како за подизање конкуретности производа наших привредника на домаћем и иностраним тржиштима, тако и за напредак у испуњавању мерила из Преговарачког поглавља 1, односно наставак усаглашавања са законодавством ЕУ.

Европски експерти из ове области су српским привредницима и другим заинтересованим учесницима пренели искуства  у примени релевантних прописа ЕУ (REACH Уредба 1907/2006), односно одредбе који се односе на регистровање, евалуацију, овлашћивање и ограничења у употреби хемикалија.

Ово је прва у низу радионица о значају примене техничког законодавства које се односи на безбедност производа, његове улоге у подизању конкурентности српске индустрије и развијању система који има за циљ заштиту здравља и безбедности корисника, односно потрошача, коју ће Министарство привреде организовати у наредном периоду.

Радионице су део активности Пројекта који се финансира из претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије у укупној вредности од 1.000.000 евра. Главни циљ је даље унапређење система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, кроз јачање капацитета органа који су надлежни за ову област, као и пружаоца услуга оцењивања усаглашености.