Догађања

Додела сертификата система менаџмента

Одржана свечана додела сертификата о усаглашености система менаџмента QMS, EMS, OHSAS, ISMS, EnMS и COPC организацијама које су испуниле захтеве референтних стандарда, а после спроведеног сертификационог циклуса од стране Војне контроле квалитета.

На свечаности је уручена Одлука о проширењу обима акредитације Војне контроле квалитетаCMP MO, као сертификационог тела и на захтеве стандарда SRPS ISO 14001 и SRPS OHSAS 18001, од стране Акредитационог тела Србије.