Догађања

Семинари за привреднике – лифтови и ATEX

Министарство привреде је, у сарадњи са Привредном комором Србије и Твининг пројектом „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији“, организовало радионице за привреднике и друге заинтересоване стране, на тему нових прописа у области лифтова, као и прописа за безбедност производа намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (тзв. „АТЕХ“ производи).

Након успешно одржаних радионица у области хемикалија, грађевинских производа и играчака, Министарство привреде је, у сарадњи са Привредном комором Србије и Твининг пројектом „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији“, који се спроводи заједнички са конзорцијумом из Чешке Републике (CMI, UNMZ, CAI), организовало радионице за привреднике и друге заинтересоване стране, на тему нових прописа у области лифтоваобласти лифтова, као и прописа за безбедност производа намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферамапрописа за безбедност производа намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (тзв. „АТЕХ“ производи).

Радионице у области лифтова и АТЕКС-а су одржане 6. децембра у Привредној комори Србије у Београду и 13. децембра у Нишу, у Регионалној привредној комори.Ово су биле четвртаи пета радионица у низукоје Министарство привреде организује са партнерима у овом процесу.

Нови прописи доносе побољшања у техничком законодавству у овој области, у складу са најбољим искуствима из ЕУ. Циљ је да се додатно заштите корисници и потрошачи, спречи нелојална конкуренција и омогући адекватан надзор над тржиштем и употребом ових производа. Ова област је значајна и за испуњавање мерила из Преговарачког поглавља 1, односно наставак усаглашавања са законодавством ЕУ, а одржане радионице су важне и за подизање конкурентности српске индустрије.

Радионице су део активности Пројекта који се финансира из претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије (ИПА 2013) у укупној вредности од 1.000.000 евра. Пројекат треба да омогући даље унапређење система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, кроз јачање капацитета органа који су надлежни за ову област, као и пружаоца услуга оцењивања усаглашености.