Догађања

Одржан Семинар о значају нотификације техничких прописа

Министарство привреде је у сарадњи са Привредном комором Србије и Твининг пројектом „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији”, организовало Семинар о значају нотификације техничких прописа.

Циљ семинара је јачање свести и капацитета надлежних институција за пуну примену Уредбе 764/2008/ЕЦ и имплементацију Директиве 1535/2015/ЕУ, односно Уредбе о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде(''Службени гласник РС'', бр. 45/10 и 114/15), у ПКС је одржан семинар у циљу боље сарадње и подизања свести о нотификацији техничких прописа, 23. марта 2017. године.

У уводном обраћању Јован Петровић, в.д. помоћника министра је истакао значај пријављивања нацрта техничких прописа.  Он је најавио наставак кампање о нотификацији која неће бити фокусирана само на законодавце, већ и на привредне субјекте који својим сугестијама и коментарима могу да утичу на техничке прописе, што води унапређењу привреде Републике Србије.

Виктор Водичка, из Чешке канцеларија за стандарде, метрологију и испитивање представио је значај нотификације техничких прописа из нехармонизованог подручја, Директиву 1535/2015 – чешко искуство у нотификацији техничких прописа (укључивање релевантних актера, последице у случају неизвршавања нотификације – примери), и представио рад Контактне тачке за производе у Чешкој - Уредба 764/2008.

Тања Петровић, руководилац Групе у Министарству привреде представила је српску Уредбу о нотификацији (пријављивању) техничких прописа и њену примену, пружање информација (Информативни центар, план за успостављење контактне тачке за производе).

Миодраг Дуганџија, шеф Одсека у Министарству привреде представио је нехармонизовано подручје у Републици Србији, клаузулу о узајамном признавању и Акциони план за Мерило 1.