Догађања

Одржан Семинар о значају нотификације техничких прописа

Министарство привреде у срадњи са ПКС и Твининг пројектом „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији“ организовало Семинар о значају нотификације техничких прописа.

Семинар је организован у Привредној комори Србије, 12. априла 2017. године. Циљ семинара је подизање свести о могућности привредних субјеката да учествују у креирању правног  оквира за стављање производа на тржиште у смислу превентивног деловања на техничке препреке у трговини, како у домаћим тако и у иностраним техничким прописима.

У уводном излагању обратили су се представици Привредне коморе Србије, Твининг пројекта и Министарства привреде.

Миодраг Дуганџија, представник Министарства привреде истакао је значај учешћа привредних субјеката у процесу припреме техничког прописа, као и о значају поступка пријављивања техничких прописа пре него што они буду усвојени. Такође је најавио наставак кампање о пријављивању, која неће бити фокусирана само на законодавце, већ пре свега на привредне субјекте, који својим сугестијама и коментарима могу да утичу на српске и иностране техничке прописе, а самим тим и на законодавно окружење у ком послују. 

Виктор Водичка, из Чешке канцеларија за стандарде, метрологију и испитивање представио је значај нотификације техничких прописа, Директиву 1535/2015 – чешко искуство у нотификацији техничких прописа, учешће привредних субјеката у нотификацији техничких прописа и функционисање контактне тачке за производе у Чешкој Републиции - Уредба 764/2008.

Жељко Лалић, руководилац Групе у Министарству привреде, представио је Уредбу о пријављивању техничких прописа и њену примену, као и рад Инфо-центра за производе Министарства привреде.

Миодраг Дуганџија, шеф Одсека у Министарству привреде представио је Националне техничке прописе у контексту приступања ЕУ и уклањања техничких препрека у трговини.