Догађања

Прва међународна конференција о акредитацији медицинских лабораторија (CLAQ)

Прва међународна конференција о акредитацији медицинских лабораторија одржана је у Београду 20. и 21. априла 2017. године.

Центар за медицинску биохемију Клиничког центра Србије као прва сертификована и акредитована медицинска лабораторија у Републици Србији у сарадњи са Акредитационим телом Србије организовала је прву међународну конференцију о акредитацији медицинских лабораторија под називом „1st Conference on Medical Laboratory Accreditation and Quality Systems: European Answers“ (CLAQ), а под покровитељством Светске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (IFCC), Европске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (EFLM), Европске федерације за фармакогеномику и персонализовану терапију (ESPT), Министарства здравља РС, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Министарства привреде РС и Привредне коморе Србије. 

Конференцију  је отворио Јован Петровић, в.д. помоћника министра. Он је истакао да је акредитација само једна од битних компоненти инфраструктуре квалитета у Републици Србији коју Министарство привреде интезивно развија већ пуних 10 година. "Акредитационо тело Србије је од 2014. године пуноправан члан Европске Акредитације што омогућава нашој привреди да сви резулати испитивања сачињени у нашим акредитованим лабораторијама, буду признати и у ЕУ. Овим чланством, су знато смањени трошкови испитивања и повећана конкуретност наших производа ,а наша акредитована тела постала су лидери у региону", рекао је Петровић. 

Министарство привреде, као носилац преговора са ЕУ у оквиру ПГ 1 – Слобода кретања роба, усагласило је 100 одсто своје прописе са прописима Европске уније. Ово поглавље обухвата већину непрехрамбених индустријских производа. Петровић је истакао успешну сарадњу коју имамо са Министарством здравља у преношењу директива ЕУ које се односе на медицинске производе, у оквиру ПГ 1.