Догађања

Министар привреде Горан Кнежевић посетио је са сарадницима Дирекцијy за мере и драгоцене метале

Министар привреде, Горан Кнежевић посетио је 27. септембра 2017. године, са сарадницима Александаром Старчевићем, Радојем Савићевићем и Миодрaгом Дуганџијом Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

Министар је обишао лабораторијe за масу, дужину, велике запремине, драгоцене метале и електричне величине, где се детаљно упознао са активностима на одржавању, усавршавању и развијању националних еталона, међународним пројектима у којима ДМДМ учествује као и другим пословима које ДМДМ обавља.

В.д. директор ДМДМ Чедомир Белић, истакao је да је развој метрологије од кључног значаја, како за смањивање губитака и повећања профита у привреди, тако и за повећање сигурности и безбедности производа на тржишту, и да је ДМДМ као национални метролошки институт, један од стубова инфраструктуре квалитета у Србији.

Министар Кнежевић је изразио посебно интересовање за међулабораторијска поређења и резултате које је у њима остварила ДМДМ, као и за доследну примену законске контроле мерила, како у областима које су хармонизоване са законодавством ЕУ, тако и у нехармонизованој области у складу са националним прописима.  

(Извор: http://www.dmdm.rs/cr/index.php)