Догађања

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености

Министарство привреде је у сарадњи са Привредном комором Србије организовало Јавну расправу о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

У организацији Министарства привреде и Привредне коморе Србије одржана је Јавна расправа о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености у четвртак 21. септембра 2017. у просторијама Привредне коморе Србије у Београду. Ово је трећа и завршна јавна расправа Нацрту овог закона, а осим ове организоване су још две, у Зрењанину и Нишу, на којима су представници Министарства привреде, Сектора за квалитет и безбедност производа представили кључне одредбе Нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Циљ јавне расправе је да се привредницима, државним институцијама и свим заинтересованим странама представи Нацрт закона, како би се предочиле главне измене у односу на постојећи закон, поједноставиле поједине одредбе и размотрили коментари и сугестије свих заинтересованих страна.

На почетку јавне расправе в.д. помоћника министра Александар Старчевић је поздравио све присутне и објаснио значај доношења новог закона. Након њега своје излагање је изнео шеф одсека за харминизоване техничке прописе, именовање и надзор у Министарству привреде, Никола Мирковић, који је представио кључне одредбе Нацрта закона из области хармонизованих техничких прописа. Затим се присутнима обратила Тања Петровић, руководилац групе у оквиру Одсека за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре, и присутнима презентовала важне одредбе из Нацрта закона за област нехармонизованих техничких прописа. Након ње присутнима се обратио Јован Петровић, шеф Одсека за развој инфраструктуре и пројекте, који је објаснио значај постављања српског знака усаглашености на производе у Р. Србији.