Догађања

Одржана раднионица „Институционално успостављање међу-министарстке сарадње у нехармонизованој области“

Министарство привреде у срадњи са ПКС и Твининг пројектом „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији“ организовало радионицу о успостављању међу-министарске сарадње у нехармонизованој области.

У четвртак 21. септембра 2017. године у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, одржана је радионица под називом „Институционално успостављање међу-министарстке сарадње у нехармонизованој области“ у оквиру Твининг пројекта „Јачање инфраструктуре квалитета и тела за оцењивање усаглашености у Р. Србији“.

Радионицу је отворио шеф Одсека за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре, Миодраг Дуганџија, који је поздравио све присутне и укратко представио важност овог семинара. Након њега присутнима се обратио Карел Жачек, стални саветник на Твининг пројекту „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Р. Србији“. Виктор Водичка је у оквиру свог предавања представио рад Контактне тачке за производе (PCP- Regulation ЕU 764/2008) у Чешкој Републици, тј. правила процедура и укључивање релевантних заинтересованих страна, као и међу-министарску координацију. Кристер Арвиус говорио је о поступцима нотификације и функционисања Контактне тачке за производе (PCP) између надлежних институција и изнео искуства Краљевине Шведске у овој области. Завршно предавање имао је Миодраг Дуганџија на тему оснивања и функционисања контакне тачке за производе - PCP према Уредби ЕУ 764/2008.