Догађања

Обележен „WORLD STANDARDS COOPERATION - ACADEMIC DAY 2019“

У организацији Факултета организационих наука, Универзитет у Београду, у петак 11. октобра је обележен „World Standards Cooperation - Academic Day 2019“ под овогодишњим мотом „Значај међународних стандарда“.

Реч је о манифестацији препознатој од стране кључних међународних институција у области стандардизације (ISO, IEC и ITU), која се традиционално организује сваке године, почев од 2010. године.

Циљ ове манифестације је унапређење дијалога између научне јавности и међународних институција надлежних за област стандардизације, како би се повећала свест о значају стандардизације, унапредила сарадња и покренуле заједничке иницијативе у овој области.

Кључна тема овогодишње манифестације je значај стандарда за економске и социјалне аспекте друштва и аспекте  заштите животне средине.

Поред представника ISO-Међународне организације за стандардизацију, IEC-Међународне комисије за електротехничку стандардизацију, ITU-Међународног телекомуникационог удружења, WTO-Светске трговинске организације, националних тела за стандардизацију многих земаља и др., представници Министартва привреде, Сектора за квалитет и безбедност производа, су учествовали у овој манифестацији, са циљем успостављања контаката и сарадње са кључним националним и међународним партнерима и академским институцијама, како би заједничким иницијативама унапредили област стандардизације у Србији.