Догађања

Одржан семинар „Обавеза нотификације техничких прописа и стандарда, Информативни центар за производе“

У оквиру сарадње Министарства привреде, Ideas Center из Швајцарске и Института за стандардизацију Србије 1. новембра 2019. године у Хотелу In одржан семинар „Обавеза нотификације техничких прописа и стандарда, Информативни центар за производе“

Семинар је био намењен министарствима односно организацијама надлежним за припрему и доношење техничких прописа, односно државним службеницима који раде на припреми/примени техничких прописа.

На семинару су представљена искуства у раду словеначког и српског Инфо центра за производе, искуства о нотификацији техничких прописа, као и коришћење стандарда приликом израде техничких прописа.

 

Званично време Републике Србије

Анкете