Догађања

KICK OFF састанак - Пројекат IPA 2017: EU FOR SERBIA – SUPPORT FOR SAFER PRODUCTS

У Сектору за квалитет и безбедност производа, дана 3. децембра 2019. године, представници Министарства привреде, МТТТ, МГСИ, МУП, ИСС, АТС, ДМДМ, Делегације ЕУ и Конзорцијума који чине: Instututo Calidad, LNE i AECOM, одржали су „Kick off“ састанак, којим је званично започела реализација Пројекта ИПА 2017: EU FOR SERBIA – SUPPORT FOR SAFER PRODUCTS (Подршка безбеднијим производима).

Крајњи циљ пројекта је јачање конкурентности домаћих предузецћа и индустрије кроз унапређење система инфраструктуре квалитета у Републици Србији и стварање повољније пословне климе, истовремено повецћавајуцћи њихову способност да производе безбедне производе. 

Након уводне речи, присутнима се обратио в.д. помоћника министра Александар Старчевић, и изразио наду да ће управо овај пројекат помоћи да брже и ефикасније испунимо мерила за отварање Поглавља 1 које је једно од кључних поглавља у преговорима, јер обухвата једно од четири основне слободе у оквиру јединственог тржишта ЕУ.
Након тога, присутнима се обратила Биљана Поповић Јовановић, представница ЕУ Делегације у Републици Србији, која је истакла да ЕУ наставља да помаже Србији на путу европских интеграција и представила пројекат, након чега су представници Конзорцијума одржали презентацију и представили свој тим.
Пројекат се реализује у сарадњи са Сектором тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација и пројектом ће бити обухваћене следеће активности: подршка хармонизацији одређених области које још увек нису хармонизоване у оквиру Преговарачког поглавља 1 - Кретање роба (грађевински производи, експлозиви за цивилну употребу и пиротехнички производи, лична заштитна опрема и моторна возила), јачање капацитета институција инфраструктуре квалитета (АТС, ИСС и ДМДМ) и тела за оцењивање усаглашености, јачање капацитета и подршка органима тржишног надзора и кампања подизања свести потрошача и привреде о значају техничког законодавства.
У оквиру ИПА 2017, "Конкурентност и иновацијеˮ, средства су намењена унапређењу система инфраструктуре квалитета. Вредност пројекта је 1.500.000 ЕУР и у целини се финансира из ИПА фондова.

Званично време Републике Србије

Анкете