Догађања

Република Србија постала пуноправни члан Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала

Конвенција о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II ступила је на снагу за Републику Србију 24. јуна 2020. године, чиме је Република Србија постала пуноправни члан ове Конвенције

Конвенција о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II  ступила је на снагу за Републику Србију 24. јуна 2020. године, чиме је Република Србија постала пуноправни члан ове Конвенције

(https://hallmarkingconvention.org/en/members). 

Доношењем Закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II  („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 4/20) од 5. марта 2020. године, који је ступио на снагу 13. марта 2020. године, створени су предуслови за остваривање пуноправног чланства Републике Србије у Конвенцији. 

Конвенција је вишестрани међународни уговор који је до данас закључила 21 држава (укључујући Р. Србију). 

Пуноправно чланство Републике Србије у Конвенцији допринеће смањењу трошкова извоза предмета од драгоцених метала јер за предмете који су у Дирекцији за мере и драгоцене метале означени жигом Конвенције (CCM-Common Control Mark) неће постојати обавеза додатног испитивања и/или жигосања у иностранству. Тиме се повећава конкурентност домаћих произвођача предмета од драгоцених метала на иностраном тржишту, што је од посебног значаја, имајући у виду да ову делатност у Републици Србији претежно обављају микро и мала предузећа. 

Пуноправно чланство Републике Србије у Конвенцији такође омогућава да се предмети од драгоцених метала који су означени жигом Конвенције и који су прописаног степена финоће, могу ставити на тржиште Републике Србије без додатног испитивања, односно жигосања.