Догађања

Анализа стања у области лифтова

У сарадњи Министарства за европске интеграције и Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ , за потребе Министарства привреде, сачињена је Анализа стања у области лифтова у Републици Србији.

Циљ анализе је да омогући процену постојећег стања у РС у области лифтова, као и да обезбеди препоруке за даље предузимање активности како би се обезбедио већи степен заштите живота, здравља и безбедности корисника лифтова.