Догађања

Одржана радионица у организацији Европске агенције за хемикалије (ECHA)

,,Процена националног капацитета и спремности за примену и спровођење REACH, CLP, BPR и PIC у Републици Србији и Црној Гори“

Дана 24. фебруара 2021. године, у организацији Европске агенције за хемикалије (ECHA), путем видео линка, одржана је радионица ,, Процена националног капацитета и спремности за примену и спровођење REACH, CLP, BPR и PIC у Републици Србији и Црној Гори“,на којој је било речи о важећем законодавству Европске уније у области хемикалија као и о препорукама у циљу испуњавања обавеза  у процесу приступања Републике Србије ЕУ. 

Радионици су поред представника Министарства привреде, као надлежног за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Преговарачке групе – Слобода кретања робе (ПГ1), присуствовали и представници Европске комисије, DG NEAR, DG ENV, DG GROW,Мисије РС при ЕУ, Делегације ЕУ у Републици Србији, Министарства заштите животне средине и Министарства за европске интеграције.