Догађања

Састанак представника Министарства привреде са представницима Европске комисије и Европске делагације у Србији

Дана 14. априла 2021. година путем видео линка, са почетком у 14 часова, одржан је састанак представника Министарства привреде (МП) – Сектора за квалитет и безбедност производа, ПГ 1 - ,,Кретање роба“, са представницима Европске комисије (ЕК) и Европске делагације у Србији (ЕУД).

Представници МП су током састанка информисали колеге из ЕК и ЕУД о активностима које се у оквиру Преговарачког поглавља 1 – „Kретање роба“ спроводе у циљу даље хармонизације законодавства, као и институционалних капацитета надлежних министарстава и институција инфраструктуре квалитета.