Догађања

Одржана заједничка седница Радних група Националног конвента о ЕУ за поглавља 1, 3 и 28.

Дана 10. маја 2021. година, путем видео линка одржана је Заједничка седница Радних група Националног конвента о ЕУ за поглавља 1, 3 и 28.

Седници су поред представника Министарства привреде присуствовали и Срђан Мајсторовић, председник Управног одбора Центра за европске политике (ЦЕП), координатор Међусекторске радне групе Националног конвента о ЕУ (НКЕУ) за политичке критеријуме, Душан Протић, програмски менаџер ЦЕП, координатор Радних група НКЕУ за поглавља 1, 3 и 28 као и чланови/представници радних група НКЕУ за поглавља 1, 3 и 28.

На седници је представљена нова методологија у преговорима о приступању ЕУ и основни принципи који представљају главне методолошке одреднице процеса проширења: 1) већа кредибилност, 2) јачи политички надзор, 3) динамичнији процес и 4) предвидљивост и условљавање.

Званично време Републике Србије

Анкете