Догађања

Светски дан метрологије – 20. мај 2021. године

Тема Светског дана метрологије 2021. године је Мерење у здравству. Ова тема је изабрана како би се створила свест о важној улози коју мерење има у здравству, а тиме и добробити сваког од нас.

20. мај је Светски дан метрологије, који се обележава на годишњицу потписивања Метарске конвенције 1875. године. Овај споразум пружа основу за светски кохерентни систем мерења који подупире научна открића и иновације, индустријску производњу и међународну трговину, као и побољшање квалитета живота, заштиту здравља и животне средине.
Тема Светског дана метрологије 2021. године је Мерење у здравству. Ова тема је изабрана како би се створила свест о важној улози коју мерење има у здравству, а тиме и добробити сваког од нас.
Широм света национални метролошки институти непрекидно унапређују метрологију - науку о мерењима, развојем и валидацијом нових мерних метода са мањом мерном несигурношћу. Национални метролошки институти учествују у поређењима мерења које координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) како би се осигурала поузданост резултата мерења широм света.
Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке које имају за циљ усклађивање метролошких захтева широм света у многим областима. OIML такође управља OIML системом сертификације (OIML -CS) који олакшава међународно прихватање и глобалну трговину мерилима која подлежу законској контроли.
Међународне метролошке организације пружају неопходно поверење у резултате мерења, обезбеђујући здраву основу за данашњу глобалну трговину и помажући нам да се припремимо за будуће изазове.
Светски дан метрологије препознаје и слави допринос свих људи који раде у међувладиним и националним метролошким организацијама и институтима широм света.

в.д. директора
Дирекције за мере и драгоцене метале
Чедомир Белић, с.р.

 

(Извор: http://www.dmdm.rs/cr/index.php)

Званично време Републике Србије

Анкете