Догађања

У оквиру пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима) одржана четвородневна обука за примену стандарда ISO 45001

Oд 17. до 20. маја 2021. године, одржана је четвородневна обука за примену стандарда ISO 45001 безбедност и здравље на раду

У оквиру пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима), у периоду од 17. до 20. маја 2021. године,  одржана је четвородневна обука за примену стандарда ISO 45001 безбедност и здравље на раду  – упознавање са садржајем и функцијом стандарда са циљем да ИСС-у обезбеди неопходне компетенције за развој шеме сертификације.

Обуку је држао експерт Ђорђе Илић.

 

Званично време Републике Србије

Анкете