Догађања

Заједно можемо више - Институт за стандардизацију Србије

Преко 70 физичких и правних лица су чланови Института и као такви остварују посебне погодности, као што је право на попусте при куповини стандарда, коришћењу услуга, учешћу на семинарима, конференцијама, саветовањима и другим стручним скуповима које Институт организује.

У току је акција прикупљања логоа свих организација чланова ради постављања на интернет страни Института у делу који се односи на чланство и чланове. С обзиром на то да чланови учествују у раду и одлучивању у органима Института, као и у управљању Институтом, на овај начин желимо да истакнемо њихов значај и допринос који дају развоју стандардизације у нашој земљи и да подстакнемо и друге да им се придруже.

Чланови Института су на извору информација које представљају резултат најбоље светске праксе.

Свим новим члановима, који се пријаве до 1. јула 2021. године, Институт је обезбедио поклон добродошлице по избору (опције од 1 до 4):

1. Једна од следећих штампаних збирки и публикација:

  • ISO 9001:2015 за мала предузећа – Шта радити? Савети ISO/TC 176

  • Збирка српских стандарда „Информационе технологије – Системи менаџмента безбедношћу информација” – Књига 1 / Књига 2

  • Индустријски системи и производи, инсталације и опрема – Принципи структурирања и референтне ознаке

2. Једна од следећих електронских збирки српских стандарда:

  • Системи менаџмента квалитетом - основни стандарди

  • Системи менаџмента животном средином

3. Попуст од 50% на неку од следећих услуга:

  • тумачење до 5 захтева стандарда

  • стручна помоћ у имплементацији стандарда

  • сертификација система менаџмента квалитетом

4. Учешће за 2 запослена на једном вебинару у организацији ИСС-а.

Чланови могу бити правна лица регистрована на територији РС, као и физичка лица са држављанством РС. Чланови чине Скупштину Института и остварују следећа права:

 учешће у раду и одлучивању у органима Института;

 посебан попуст при куповини стандарда, и то: 30% за српске стандарде (SRPS) и сродна документа, 20% за међународне (ISO, IEC), британске (BS) и руске (ГОСТ) стандарде и 10% за немачке (DIN) и америчке (ASTM) стандарде;

 посебан попуст од 30% на висину накнаде за услуге Института (претраживање база података, месечно обавештавање о стандардима из одређених области, стручно тумачење српских стандарда и сродних докумената и техничку помоћ у вези са питањима стандарда и стандардизације);

 посебан попуст од 25% за учешће на стручним обукама које организује ИСС (семинари, радионице, курсеви, вебинари);

 посебан попуст од 20% на висину накнаде за збирке српских стандарда и сродних докумената и друге публикације ИСС-а.

Институт је непрофитна јавна установа. Плаћањем годишње чланарине, чланови Института дају допринос развоју националне стандардизације. Информације о пријави и висини чланарине доступне су на нашем веб-сајту (https://iss.rs/sr_Cyrl/prava-i-obaveze-chlanova-instituta_p1000.html), као и позивом на бр. тел. 011/ 3409-388, 3409-340 и 3409-390, или е-поштом: iss-edukacija@iss.rs.