Догађања

IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима), 1. и 2. септембра 2021. године, у хотелу Праг, одржане су једнодневне радионице из области тржишног надзора.

Радионица ,,Обука инспектора одабраног органа тржишног надзора са циљем разумевања концепта европског РАПЕX-а (Систем брзе размене информација о опасним производима) и употребе НЕПРО система“, одржана је са циљем бољег разумевања даље интеграције у релевантни ЕУ систем.

Радионицу је држао експерт из Белгије, г. Јан Деконинк (Јаn Deconic).

Поред представника органа тржишног надзора, поменутој радионици су присуствовали и представници Министарства привреде.