Догађања

ПТБ Пројекат „Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији“

Састанак чланова Одбора Пројекта „Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији“

У оквиру пројекта „Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији“, који спроводи Немачки национални метролошки институт (ПТБ) у сарадњи са Министарством привреде,  31. августа 2021.  године, путем видео линка, одржан је последњи (четврти) састанак чланова Одбора Пројекта којим је наведени пројекат окончан.

Корисници поменутог пројекта су били Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале, Институт за стандардизацију Србије и Институт за нуклеарне науке „Винча“, а пројекат је трајао од марта 2018 - август 2021. године.

На завршном састанку представници министарства/институција су известили о спроведеним пројектним активностима и доприносу у погледу побољшања услуга националних институција инфраструктуре квалитета током 2021. године.

Званично време Републике Србије

Анкете