Догађања

Пројекат IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима), 7. септембра 2021. године, у хотелу Праг, одржан је једнодневни семинар из области грађевинских производа.

Главна окосница обуке је Уредба ЕУ о грађевинским производима (Regulation EU No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance), која је у Републици Србији пренета Законом о грађевинским производима („Службени гласник РС“, број 83/18). Обука је намењена запосленима у грађевинској инспекцији, тржишној инспекцији, лицима која спроводе стручни надзор над извођењем радова, дају сагласност на објекте/изведене радове, спроводе поступке јавних набавки које се односе на изградњу објеката/извођење радова, учествују у изради техничких прописа којима се прописују захтеви за објекте и/или грађевинске производе који се уграђују у објекте.

Семинар је држао г. Miroslav Cloupek из чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања (UNMZ).

Семинару су присуствовали и представници Министарства привреде.