Догађања

Радионица „АCAA преговори и утицај на систем инфрастуктуре квалитета”

У оквиру билатералне сарадње се Чешком Републиком, у организацији Министарства привреде (Сектора за квалитет и безбедност производа) и сарадњи са Привредном комором Србије, 9. септембра 2021. године, у просторијама ПКС, Теразије 23, одржана је једнодневна радионица на тему: „АCAA преговори и утицај на систем инфрастуктуре квалитета”

На радионици су презентовани основни принципи АCAA споразума као и искуства Чешке Републике у преговорима са ЕУ на наведену тему.         

Радионици су присуствовали представници Акредитационог тела Србије, Института за стандардизацију Србије, Привредне коморе Србије, ресорних/ надлежних министарстава, именованих тела и других заинтересованих страна. 

Предавач/ експерт на радионици био је г. Miroslav Cloupek из чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања (UNMZ).