Догађања

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру Пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима), 14. септембра 2021. године, у хотелу Mona Plаza у Београду, одржана је једнодневна радионица из области тржишног надзора.

Обука под називом Најновији догађаји који се односе на „Предлог Европске комисије за Уредбу о усклађености и примени законодавства Уније о производима („Пакет о роби“) организована је у оквиру ЕУ пројекта „ЕУ за Србију – Подршка за безбедније производе – Јачање капацитета националне инфраструктуре квалитета и органа тржишног надзора”.

Радионицу је држала  експерт из Белгије, Maureen Loghhe (Морин Логи).

Поред представника органа тржишног надзора, поменутој радионици су присуствовали и представници Министарства привреде.

Званично време Републике Србије

Анкете