Догађања

XVII Европска недеља квалитета 2021

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет (ЈУСK) 4. и 5. новембра 2021. године обележава се XVII Европска недеља квалитета 2021.

Миодраг Дуганџија, в.д. помоћника министра у Сектору за квалитет и безбедност производа одржао је уводно предавање о новинама у области инфрастуктуре квалитета, као и о активностима, оствареним резултатима и плановима Министарства за унапређење законског и институционалног оквира.
Говорио је о новим решењима закона усвојених у 2021. години, односно о Закону о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закону о предметима од драгоцених метала и Закону о изменама и допунама закона о акредитацији.
Такође је презентовао стање преговора са ЕУ у области Првог преговарачког поглавља – Kретање робе. Најавио је формирање Савета за квалитет, као и будући програм финансијске подршке привредницима под називом “Kоришћењем стандарда до конкурентнијих производа” који би требао да се реализује у 2022. години.
Европска недеља квалитета се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а Министарство привреде својим учешћем на овом и сличним скуповима жели да допринесе промоцији инфраструктуре квалитета и упозна стручну јавност са новинама у овој области.
Главни циљ Европске недеље квалитета је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства истраживачких резултата и информација о различитим аспектима развоја и примене инфраструктуре квалитета у индустрији.