Догађања

Одржан састанак Single Market Program (Програм Јединственог тржишта)

9. новембра 2021. године, у организацији EK DG GROW, путем видео линка одржан је Kick off састанак Програм Јединственог тржишта.

Дана 9. новембра 2021. године, у организацији EK DG GROW, путем видео линка одржан је Kick off састанак на којем су представници Европске комисије упознали учеснике са главним начелима и садржином шест области обухваћених Single Market Programom (Програм Јединственог тржишта), а којом приликом су учесници имали могућност да изразе прелиминарна интересовања у погледу учешћа у програму.

Састанку су поред Министарства привреде присуствовали и представници државних органа и институција ЕУ партнера.
Буџет Single Market Programom (Програм Јединственог тржишта), износи 4,2 милијарде евра за период 2021-2027 година.