Догађања

Радионица у области инфраструктуре квалитета у оквиру билатералне сарадње са Чешком Републиком

Представници Министарства привреде, Сектора за квалитет и безбедност производа и представници Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање Чешке Републике (УНМЗ) одржали су радионицу на тему АCAA преговора и осталих актуелних тема у области инфрастуктуре квалитета.

У периоду од 3. – 7.  марта 2022. године, представници Министарства привреде, Сектора за квалитет и безбедност производа и представници Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање Чешке Републике (УНМЗ,) одржали су радионицу  на тему АCAA преговора и осталих актуелних тема у области инфрастуктуреквалитета. 

На одржаном скупу посебан нагласак је био на размени искуставачешке стране одигиталним услугама у области инфраструктуре квалитета, АCAA преговоримаиутицајунасистеминфрастуктуреквалитета, нотификацији и надзору над радом тела за оцењивање усаглашености, као и на тему поступка контролисања и одржавања дечјих игралишта и изради водича или приручника за примену захтева српског прописа. 

Чешки партнери су одржали презентацију о релевантном законодавству у ЕУ и Чешкој Републици и искуствима у примени прописа у овој области.