Догађања

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, у просторијама Сектора за квалитет и безбедност производа, 17. марта 2022. године, путем видео линка, одржан је Седми састанак Комитета за управљање Пројектом.

На састанку су представљене активности које се, у оквиру пројекта спроводе у циљу подршке хармонизацији одређених области у оквиру ПГ1 (грађевински производи, пиротехничка средства и експлозиви за цивилну употребу, лична заштитна опрема и моторна возила),  као и активности које се спроводе у циљу јачања капацитета и подршке органима тржишног надзора, са посебним акцентом на спровођење активности у оквиру Компоненте 4. – која подразумева медијску кампању за поједине групе производа обухваћене пројектом.

Такође, представљен је и разматран Извештај о раду за период сеп-нов 2021. године.