Најаве

Најава медијске кампање у области стандардизације

Најава медијске кампање у области стандардизације "Стандарди јесу важни – учествуј у стандардизацији“

У оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, Министарство привреде ће у сарадњи са Институтом за стандардизацију Србије, током септембра 2022. године, у циљу промоције области стандардизације, спроводити кампању под слоганом ,,Стандарди јесу важни – учествуј у стандардизацији“. 

Ова кампања има за циљ да укаже на важност коришћења стандарда и учешћа у стандардизацији и усмерена је ка даљем унапређењу процеса усклађивања и примене прописа неопходних за интеграцију привреде Републике Србије у јединствено европско тржиште.

Наведена медијска промоција се финансира из европских претприступних фондова.